mtsciencefair

nauka i medycyna

zdrowie

Co złego robi smog

W ostatnim czasie wiele mówi się w środkach masowego przekazu na temat smogu.

Co to jest smog?

Smog jest to mieszanina pyłów zawieszonych w powietrzu i różnych gazów, takich jak na przykład dwutlenek węgla. Smog powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny. Do powstawania smogu przyczyniają się także wszechobecne spaliny samochodowe i dym z kominków.
Najczęściej z problemem smogu zmagają się duże miasta, szczególnie te leżące w kotlinach. W sezonie zimowym problem jest oczywiście najbardziej nasilony, ponieważ w sezonie grzewczym spalane są ogromne ilości węgla i innych paliw. W miejscach, gdzie teren jest obniżony smog się gromadzi, ponieważ wiatr go nie wydmuchuje. Zawarte w smogu substancje mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. szczególnie pyły zawieszone o małej średnicy z łatwością przenikają do płuc i mogą być przyczyną zaostrzenia chorób takich jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Szacuje się, że przynajmniej kilkanaście osób rocznie umiera z powodu smogu.

Musimy chronić środowisko

Nasze zdrowie jest poważnie zagrożone. W dniach, kiedy wskaźniki pyłów zawieszonych są znacznie podwyższone zaleca się, żeby osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące z powodu chorób płuc pozostały w domach. Pozostałym polecane są specjalne maski przeciw smogowe. Jednorazowe maseczki chirurgiczne w małym stopniu chronią przed smogiem, cząsteczki o średnicy kilku pikometrów z łatwością się przez nie przedostają. Aby zapobiegać smogowi niezbędna jest ochrona środowiska, np. zakładanie filtrów na kominy.